1. OBJECTIU

Aquest circuit naix amb la voluntat de promoure que els amants de l’esport a la natura gaudisquen dels paratges del nostre terme i rodalies, i de l’activitat física individual o col·lectiva, alhora que convida a descobrir aquest plaer i oci que ofereix Xixona.

 1. FUNCIONAMENT

 • Es tracta d’un circuit no competitiu pel que fa al temps de realització.

 • Per a poder completar el circuit, els participants hauran de tindre almenys 11 punts.

 • S’obtindrà un punt per cada ruta realitzada amb un màxim de tres punts per la mateixa ruta.

 • No es podran considerar completades dues rutes, o més, realitzades el mateix dia.

 • S’utilitzarà el GPS o l’aplicació de mòbil de senderisme o entrenament personal, s’aconsella l’aplicació OruxMaps.

 • Amb l’aplicació els participants enregistraran cada sessió caminant o corrent amb la funció del GPS activada, obtenint de l’aplicació les dades següents, les quals s’hauran de presentar per correu electrònic al Centre Excursionista de Xixona:

 • Cim realitzat i participants.

 • Data de la marxa.

 • Horari d’eixida i d’arribada.

 • Arxiu de dades en format GPX, sense cap modificació (El Centre Excursionista de Xixona podrà fer ús del arxiu quan es considere oportú).

 • Foto del participant o participants dalt del cim (s’haurà d’enviar per correu electrònic, perquè el CEX la publique al mur de facebook del Centre Excursionista de Xixona. Així com el seu ús posterior quan es considere oportú).

 • La informació de cada marxa haurà de ser enviada al Centre Excursionista pels participants individuals o pel cap de cada grup al correu electrònic: circuitdecimsxixona@cexixona.org

 • El correu només inclourà la informació d'una ruta.


 

El Centre Excursionista disposarà de croquis indicatius dels itineraris de cada muntanya que es podran adquirir en papereria Tot en Línia.

Una vegada finalitzat l’any del circuit (31-12-2017), es computaran totes les dades dels participants i es realitzarà una gala on es presentaran els resultats i s’entregaran els premis dels esportistes que han completat el circuit i es presentarà el circuit de 2018.

 1. PARTICIPANTS

Podrà participar qualsevol persona que s’haja inscrit prèviament en el circuit, sota la seua responsabilitat. L’edat mínima per a participar serà de 10 anys.

Els menors de 16 anys hauran de realitzar les eixides en companyia d’un adult, qui serà el seu responsable en tot moment (l’adult haurà d’aparèixer en la fotografia del cim).

Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització de la mare i del pare.

 1. CATEGORIES

Hi ha cinc categories:

 • Adults masculí

 • Adults femení

 • Joves masculí

 • Joves femení

 • Grups

 1. INSCRIPCIONS

Les inscripcions són gratuïtes. Es realitzaran al poliesportiu municipal i en papereria Tot en Línia on també es podran arreplegar les autoritzacions paternes i maternes dels menors d'edat.

 1. PREMIS

El premi de la muntanya s’aconsegueix arribant al cim gaudint de l’espectacle de fauna i flora de les valls. No obstant això, l’organització regalarà a tots els participants que completen les onze sendes del circuit una camiseta commemorativa (s’haurà d’indicar la talla en la inscripció).


 

A més a més hi haurà premis especials:

 • A l’adult amb més punts aconseguits

 • A l’adulta amb més punts aconseguits

 • Al jove fins a 16 anys amb més punts aconseguits

 • A la jove fins a 16 anys amb més punts aconseguits

 • Al grup amb més punts aconseguits

 • Al participant de més edat

 • Al participant de menys edat


 

S’obtindrà un punt per cada ruta realitzada amb un màxim de tres punts per ruta, excepte la numero 12-Volta al Terme a Peu que puntuarà de la següent manera.

 • Ruta del divendres 1 punt.

 • Ruta del dissabte 3 punts

 • Ruta del Diumenge 1 punt.

 • Realitzar la Volta íntegrament 6 punts.


 

Com que no és una competició no es podrà optar a més d’un premi per participant. Per optar als premis s’hauran de realitzar un mínim de 8 rutes diferents. Per optar al premi de participant de menys edat no es podrà tindre mes de 18 anys.

L'organització es reserva la potestat de crear altres premis, si algun premi queda desert.


 

 1. MUNTANYES I SENDES

Es tracta d’un circuit local, amb muntanyes i sendes dins del terme municipal de Xixona excepte Cabeçó d’Or i el Plans:


 

 1. Penya Migjorn 1226m

 2. Serra Quartell 1197m

 3. Pou del Surdo 1133m (la Carrasqueta)

 4. Montagut 1080m

 5. Alt de la Martina 1051m

 6. Penya Redona 993m

 7. Alt del Rei 968m (els Plantadets)

 8. Vistabella 837m

 9. Barranc de la Mascuna 728m

 10. La Sarga 810m

 11. Cabeçó d’Or 1209m

 12. Volta al Terme a Peu

 1. DESCRIPCIÓ DE RECORREGUTS

Els recorreguts descrits són d'obligada realització, les rutes on s’indica el recorregut d'anada el de tornada es deixa a la lliure elecció.

Procurar que els recorreguts siguen sempre circulars, és a dir, no tornar pel mateix lloc que l'anada, es fa més entretingut i més bonic.

Tots els temps estan calculats per a una mitja de 3,5 quilòmetres per hora

Les rutes estan dissenyades perquè transcorreguem per sendes, assegadors i camins públics en gran part del recorregut. Si el propietari d'algun terreny particular per on es passa expressa alguna queixa als participants, es notificarà a l’organització com més prompte millor per tal de solucionar el problema.


 

A la tardor és època de caça ........

 • Es recomana realitzar itineraris per sendes i pistes principals, evitar caminar entre la malesa o per sendes en què la vegetació ens deixa invisibles davant dels llocs dels caçadors. Resulta més segur caminar en grup que sol, una persona sola pot passar desapercebuda.

 • Utilitzeu roba amb colors vius, com el vermell o taronja, o que brillen, jupetí reflectant, i evitar l'ús de tons negres, marrons i verds.

 • Els dies en què es pot caçar són els DIJOUS, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS.


 

També has de saber que la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana en el seu Art. 39 estableix unes zones de seguretat on la caça està prohibida per evitar danys a les persones o als béns. Entre elles hi ha les instal·lacions recreatives, carreteres i camins asfaltats, altres camins d'ús públic i les vies pecuàries amb una distància d'entre 25 i 100 metres a cada costat.

A més, queda prohibit tant l'ocupació com la tinença d'armes carregades a les zones de seguretat, així com disparar cap a elles quan els projectils puguen assolir-les.

L'ús agropecuari i forestal de les muntanyes públiques està contemplat en el Decret 179/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació del senderisme i esports de muntanya de forma compatible amb la conservació del medi natural. Hem de respectar als esportistes i usuaris d'altres modalitats que actuen en el mateix àmbit que nosaltres, però no sense fer valer els nostres drets com senderistes.

 


 

 1. Penya Migjorn

Eixida des de Xixona realitzant el PRV 212 en la seua totalitat.

Distància amb altures: 12,640 - Ascens acumulat: 794m - Temps: 3h 33min.


 

 1. Serra del Quartell

Eixida des de la gasolinera de la Carrasqueta – PRV 270 fins al port de la Carrasqueta – Canyada Real d’Alcoi – Sender dels Carrascars o de Vivens – Serra del Quartell – Cabeç de Quarter – Font de Vivens – Zona Recreativa – Barranc de Castalla – Font de Nutxes – Mas de Sindiquer de Dalt – gasolinera de la Carrasqueta.

Distància amb altures: 24,140k - Ascens acumulat: 969m - Temps: 06h 53min.


 

 1. Pou del Surdo (la Carrasqueta)

Eixida des de Xixona realitzant el PRV 270 fins al Pou del Surdo. La volta és de lliure elecció.

Distància amb altures: 12,700k - Ascens acumulat: 796m - Temps: 04h 12min.


 

 1. Montagut

Eixida des del port de la Carrasqueta - Pou del Surdo – Cerro del Racó de Chamarra - Barranc del Montagut – Mas de Parados – Barranc dels Furons - Enllaç PRV 232 – Mas del Tío Sans – Mas de Vicente Viola – Alt de Montagut – PRV 232 –Enllaç PRV 270 – port de la Carrasqueta.

Distància amb altures: 18,89k - Ascens acumulat: 828m - Temps: 05h 21min.


 

 1. Alt de la Martina

Eixida des de Xixona seguint el PRV 112 fins que acaba la costera d'Ibi - Enllaç amb el PRV 82 - Alt de la Martina, enllaç amb el PRV 83 – Enllaç amb el PRV 112 – Barranc de Castalla – Font de Roset – Xixona.

Distància amb altures: 14,860k - Ascens acumulat: 647m - Temps: 04h 12min.


 

 1. Penya Redona

Eixida des de Xixona seguint el PRV 112 – Font d’Alécua – Casa la Reixa – Font de Nutxes – Mas del Sindiquer de Dalt – Penya Redona – Alt de la Serra de la Carrasqueta – depòsit d’aigua - Font de Gordollobos – Sender de la Font de Roset – Enllaç PRV 112 - La Llibreria – Font de Roset – Xixona.

Distància amb altures: 17,310k – Ascens acumulat: 623m - Temps: 04h 58min.


 

 1. Alt del Rei

Eixida des de Xixona seguint el PRV 112 – Font de Roset – Barranc de Castalla – Els Plantadets – Alt del Rei – Racó de Tinton – Clot de Blanes – Sender de la Penya - Pla de Xoqueros – Alécua - Xixona.

Distància amb altures: 16,02k - Ascens acumulat: 852m - Temps: 04h 32min.


 

 1. Vistabella

Eixida des de el Castell - Assegador de l’Aigüeta - La Naveta - Assegador dels Carrascals – Ombries de Moreno – Assegador de Vista Bella – Font del Moratell – Sendera del Montnegre de Baix a la carretera de Tibi – Barranc de la Font – El Castell.

Distància amb altures: 9,097k - Ascens acumulat: 393m - Temps: 03h 00min


 

 1. Barranc de la Mascuna

Eixida des de Xixona – Barranc el Safareig – Assagador de l’Aigüeta – Casa de Tolaes - Ombries del Moreno – Assegador de los Carrascales – Barranc de Silim – Barranc de la Mascuna – Casa de Mascuna – Sendera de Bernat – Moratell - Xixona.

Distància amb altures: 16,880k - Ascens acumulat: 571m - Temps: 05h 34min


 

 1. La Sarga

Eixida des del port de la Carrasqueta - Pou del Surdo – Cerro del Racó de Chamarra - Camí vell la Sarga - Mas de Serra – Barranc de Serra - Font Vell - La Sarga – Mas la LLoma – El Fondo – Aljub Mas de Rovira - Port de la Carrasqueta.

Distància amb altures: 12,670k - Ascens acumulat: 430m - Temps: 03h 35min.


 

 1. Cabeçó d’Or

Eixida des de l’aparcament de les Coves de Canelobre, seguint el PRV2 en la seua totalitat.

Distància amb altures: 10.990k - Ascens acumulat: 849m - Temps: 03h 06min.


 

 1. Volta al Terme a Peu

El recorregut es donarà a conèixer en els dies anteriors a la prova.

 

CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL

 

 

Compartir: