1. OBJECTIU

Aquest circuit naix amb la voluntat de promoure que els amants de l’esport a la natura gaudisquen dels paratges del nostre terme i rodalies, i de l’activitat física individual o col·lectiva, alhora que convida a descobrir aquest plaer i oci que ofereix Xixona.

 1. FUNCIONAMENT

 • Es tracta d’un circuit no competitiu pel que fa al temps de realització.

 • Per a poder completar el circuit, els participants hauran de tindre almenys 11 punts.

 • S’obtindrà un punt per cada ruta realitzada amb un màxim de tres punts per la mateixa ruta.

 • No es podran considerar completades dues rutes, o més, realitzades el mateix dia.

 • S’utilitzarà el GPS o l’aplicació de mòbil de senderisme o entrenament personal, s’aconsella l’aplicació IGN o OruxMaps.

 • Amb l’aplicació els participants enregistraran cada sessió caminant o corrent amb la funció del GPS activada, obtenint de l’aplicació les dades següents, les quals s’hauran de presentar per correu electrònic al Centre Excursionista de Xixona

 

 

 • Cim realitzat i participants.

 • Data de la marxa.

 • Horari d’eixida i d’arribada.

 • Arxiu de dades en format GPX, sense cap modificació (El Centre Excursionista de Xixona podrà fer ús del arxiu quan es considere oportú).

 • Foto del participant o participants dalt del cim (s’haurà d’enviar per correu electrònic, perquè el CEX la publique al mur de facebook del Centre Excursionista de Xixona. Així com el seu ús posterior quan es considere oportú).

 • La informació de cada marxa haurà de ser enviada al Centre Excursionista pels participants individuals o pel cap de cada grup al correu electrònic: circuitdecimsxixona@cexixona.org

 • El correu només inclourà la informació d'una ruta.


 

El Centre Excursionista disposarà de croquis indicatius dels itineraris de cada muntanya que es podran adquirir en papereria Tot en Línia.

Una vegada finalitzat l’any del circuit (31-12-2019), es computaran totes les dades dels participants i es realitzarà una gala on es presentaran els resultats i s’entregaran els premis dels esportistes que han completat el circuit i es presentarà el circuit de 2020.

 1. PARTICIPANTS

Podrà participar qualsevol persona que s’haja inscrit prèviament en el circuit, sota la seua responsabilitat. L’edat mínima per a participar serà de 10 anys.

Els menors de 16 anys hauran de realitzar les eixides en companyia d’un adult, qui serà el seu responsable en tot moment (l’adult haurà d’aparèixer en la fotografia del cim).

Els menors de 18 anys hauran de presentar l’autorització de la mare i del pare.

 1. CATEGORIES

Hi ha cinc categories:

 • Adults masculí

 • Adults femení

 • Joves masculí

 • Joves femení

 • Grups

 1. INSCRIPCIONS

Les inscripcions són gratuïtes. Es realitzaran al poliesportiu municipal i en papereria Tot en Línia on també es podran arreplegar les autoritzacions paternes i maternes dels menors d'edat. 

Més avall podem trobar els documents en PFD per poder completar-los i lliurar-los en qualsevol dels llocs esmentats.

 1. PREMIS

El premi de la muntanya s’aconsegueix arribant al cim gaudint de l’espectacle de fauna i flora de les valls. No obstant això, l’organització regalarà a tots els participants que completen les onze sendes del circuit una camiseta commemorativa (s’haurà d’indicar la talla en la inscripció).


 

A més a més hi haurà premis especials:

 • A l’adult amb més punts aconseguits

 • A l’adulta amb més punts aconseguits

 • Al jove fins a 16 anys amb més punts aconseguits

 • A la jove fins a 16 anys amb més punts aconseguits

 • Al grup amb més punts aconseguits (mínim 4 persones)

 • Al participant de més edat

 • Al participant de menys edat


 

S’obtindrà un punt per cada ruta realitzada amb un màxim de tres punts per ruta, excepte la numero 12-Volta al Terme a Peu que puntuarà de la següent manera.

 • Ruta del divendres 1 punt.

 • Ruta del dissabte 3 punts

 • Ruta del Diumenge 1 punt.

 • Realitzar la Volta íntegrament 6 punts.


 

Com que no és una competició no es podrà optar a més d’un premi per participant. Per optar als premis s’hauran de realitzar un mínim de 8 rutes diferents. Per optar al premi de participant de menys edat no es podrà tindre mes de 18 anys.

L'organització es reserva la potestat de crear altres premis, si algun premi queda desert.


 

 1. MUNTANYES I SENDES

Es tracta d’un circuit local, amb muntanyes i sendes dins del terme municipal de Xixona 


 

1. Penya Migjorn 1226m

2. Serra Quartell 1197m

3. Alt de la Carrasqueta 1026 m

4. Font de Ferro 744m

5. Alt de la Martina 1093m

6. Serra dels Almaens 644m

7. Alt del Rei 968m (els Plantadets)

8. Vistabella 727m

9. Barranc de les Salines 726m

10. La Sarga 810m

11. Serra de Galiana 929m

12. Volta al Terme a Peu (15, 16 i 17 de març)

 

 1. DESCRIPCIÓ DE RECORREGUTS

Els recorreguts descrits són d'obligada realització, les rutes on s’indica el recorregut d'anada el de tornada es deixa a la lliure elecció.

Procurar que els recorreguts siguen sempre circulars, és a dir, no tornar pel mateix lloc que l'anada, es fa més entretingut i més bonic.

Tots els temps estan calculats per a una mitja de 3,5 quilòmetres per hora

Les rutes estan dissenyades perquè transcorreguem per sendes, assegadors i camins públics en gran part del recorregut. Si el propietari d'algun terreny particular per on es passa expressa alguna queixa als participants, es notificarà a l’organització com més prompte millor per tal de solucionar el problema.


 

A la tardor és època de caça ........

 • Es recomana realitzar itineraris per sendes i pistes principals, evitar caminar entre la malesa o per sendes en què la vegetació ens deixa invisibles davant dels llocs dels caçadors. Resulta més segur caminar en grup que sol, una persona sola pot passar desapercebuda.

 • Utilitzeu roba amb colors vius, com el vermell o taronja, o que brillen, jupetí reflectant, i evitar l'ús de tons negres, marrons i verds.

 • Els dies en què es pot caçar són els DIJOUS, DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS.


 

També has de saber que la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana en el seu Art. 39 estableix unes zones de seguretat on la caça està prohibida per evitar danys a les persones o als béns. Entre elles hi ha les instal·lacions recreatives, carreteres i camins asfaltats, altres camins d'ús públic i les vies pecuàries amb una distància d'entre 25 i 100 metres a cada costat.

A més, queda prohibit tant l'ocupació com la tinença d'armes carregades a les zones de seguretat, així com disparar cap a elles quan els projectils puguen assolir-les.

L'ús agropecuari i forestal de les muntanyes públiques està contemplat en el Decret 179/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació del senderisme i esports de muntanya de forma compatible amb la conservació del medi natural. Hem de respectar als esportistes i usuaris d'altres modalitats que actuen en el mateix àmbit que nosaltres, però no sense fer valer els nostres drets com senderistes.

 

Informació del Circuit

 

Inscripció al Circuit

 

Autorització Menors

Compartir: